พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 (ปีที่ 2)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 (ปีที่ 2) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ เเละวัฒนธรรม

รางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
  2. ด้านการอนุรักษ์สืบสาน
  3. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลฯ ผ่าน Facebook Live : Museum Thailand ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

อ่านต่อ—> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2276

ติดตามข่าวสารพิพิธภัณฑ์ฯ –>https://www.facebook.com/CMULHM

ร่วมแสดงความคิดเห็น