ศูนย์พุทธเกษตร โคกหนองวัด ร.ร.พุทธโกศัยวิทยาลงเสาเอกสร้างวิหาร ผู้ใจบุญจะร่วมสร้างอานิสงส์สมทบเชิญได้ตามศรัทธา

…………เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.39 น.พระเดชพระพระราชเขมากร รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีลงเสาเอกในการสร้างวิหาร พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าฯณศูนย์พุทธเกษตรร.ร.พุทธโกศัยวิทยาเพื่อให้สถานที่ตรงจุดดังกล่าวเป็นจุดที่สาธุชนมาร่วมกิจกรรมบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตสถานที่ตรงจุดนี้จะเป็นที่พักพิงสำหรับ นักเรียนพระภิกษุและสามเณร ทางผู้ดำเนินการ


……..โดยศูนย์พุทธเกษตรได้มีผู้บริจาคที่ดินในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ จากแม่เลี้ยง ฟองแก้ว สายใจ ได้บริจาคที่ดินให้กับ หลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่จี มหากตฺสาโร ) ในพื้นที่ 10 ไร่2 งาน ในปี 2542 ตั้งแต่ได้ถวายให้หลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่จี มหากตฺสาโร) ทางวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ในปี 2564 ทางวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร


…… โดยพระเดชพระคุณพระราชเขมากร รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่จ.แพร่ ได้มอบหมายให้พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋) เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ครู,และเจ้าหน้าที่ สามเณรนักเรียน เข้าทำการดำเนินการสร้างศูนย์พุทธเกษตร (โคกหนองวัด)เฉลิมพระเกียรติ ธรรมสถานราชเขมากรสิกขาลัย ในตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


…….ซึ่งทางโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากที่พระเดชพระคุณท่านพระราชเขมากร รศ.ดร. ได้ดำริจึงได้เกิดโครงการพัฒนาในพื้นที่ดินดังกล่าว
…….. เริ่มการพัฒนาในพื้นที่ด้วยการปรับพื้นที่ ทำแปลงการเกษตรปลูกทุกอย่างที่นำมาเป็นภัตตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรและสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
……..การที่จะไปพัฒนาในพื้นที่จะต้องมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีที่คณะศรัทธาเข้ามาร่วมกิจกรรมและมาร่วมอนุโมทนาบุญคือ มีสิ่งยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจของสาธุชนที่มาร่วมบุญในแต่ละครั้งทางคณะผู้จัดการพัฒนาในพื้นที่จึงมีมติในการก่อสร้างพระวิหาร พระไภษชยคุรุพระพุทธเจ้า (พระเจ้าหมอยา) บรมครูแห่งโอสถ และเป็นกุฏิสงฆ์หลังแรกในพื้นที่ตามเจตนาในบุญของ แม่เลี้ยงฟองแก้ว สายใจ ผู้ที่มีจิตใจบริจาคให้กับหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่จี กตฺมหาสาโร)
……… การดำเนินการของการพัฒนาพื้นที่ดินจะเป็นต้นแบบของโคกหนองวัด ตามวัตถุประสงค์ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น