(มีคลิป) ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำทีมทุกภาคส่วนพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลำน้ำแม่ปูคาสายหลัก ป้องน้ำท่วม จนสวยงามตาแก่ผู้พบเห็น

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 25 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น.นายสมเดช กันทะทา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำทีมงานส่วนตัวพร้อมรถบรรทุก 6 ล้อรถแบ็คโฮ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ ผรส. เทศบาล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคา และประชาชนชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก ได้ลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยกัน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดเครือเถาผักบุ้ง จอกแหน ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูล ต่างๆ ที่ลอยขึ้นรกรุงรัง ติดค้างสะสมในลำน้ำแม่ ปูคามาเป็นเวลานาน ทำให้น้ำไหลเวียนสะดวก คล่องตัวมีทัศนียภาพที่ดีสวยงามและเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยลงมือทำอย่างต่อเนื่องรอบนี้ เป็นครั้งที่ 2 พัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ปูคาใหญ่สายหลักจนมีดค่ำทั้งวัน สวยงามตาแก่ผู้ที่พบเห็นผ่านไปผ่านมา

ในโอกาสนี้ทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แมปูค่ อ.สันกำแพงต้องขอขอบคุณตัวแทน สส.จักรพล ตั้งสุทธิ ธรรม (พร่รคเพื่อไทย) เชียงใหม่ เขต 3) และ สจ.ณัฐกฤตา พ่วงตรง (ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จำนวนมากแก่ผู้ที่เสียสละเวลาทำเพื่อประ โยชน์ส่วนรวมในครั้งนี้ด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น