แพทยศาสตร์ มช. งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุงาน ประจำปี2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต หัวหน้างาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง ประธานชมรมหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน จัดโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการณ์ฯของจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น