“พัฒนาคือสร้างสรรค์” เราจะรอดไปด้วยกัน มอบสมุนไพรลูกกลอนกระชายให้เทศบาลสันกำแพง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ก.ย. ที่เทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทาง นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ สุวรรณประสิทธิ์ ประธานชมรมกำนัน ผูญบ.ต.ทราบมูล นางคณิตชนก คำเขียว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทรายมูล อ.สันกำแพง ปราชญ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ป่าเป้า นางสาวธารทิพย์รดา พิชาธณัชพัฒน์ ชมรมศิลาธาร นายวสันต์ อามง
โครงการธนาคารอาหารและยา และผู้แทนมูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต (ALF) นำสมุนไพรกระชายลูกกลอน และน้ำสมุนไพรคาวตอง มอบให้เทศบาลตำบลสันกำแพงโดยว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลสันกำแพง
สำหรับสมุนไพรกระชายลูกกลอน เป็นผลผลิตจากชุมชนป่าเป้า ที่หน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง โครงการทหารพันธุ์ดี ธนาคารอาหารและยา ส่งเสริมให้ปลูก แล้วศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลป่าเป้า ชมรมศิลาธาร รับซื้อผลผลิต นำมาแปรรูปเป็นกระชายแบบลูกกลอน และแคปซูล ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ กระชายผง น้ำผึ้งดองรากกัญชา(ถูกต้องตามกฎหมาย) อัญชัญผง หญ้าหวาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าเป้า ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชม เรียนรู้ และอุดหนุนสนใจติดต่อไป ได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 097179398

ร่วมแสดงความคิดเห็น