ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านโควิด ศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบน้ำยา อบจ.เชียงใหม่ มอบชุดตรวจ ATK

ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านโควิด -19 นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำทีม มอบน้ำยาซิลเวอร์นาโนแก่เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมทั้งฟ้าทะลายโจรจากกลุ่มรัฐวิสากิจชุมชน และในวันเดียวกันได้รับการสนับสนุน ชุดตรวจโควิดจากนายก อบจ. เชียงใหม่จำนวน 500 ชุด จะนำไปแจกชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร ที่เวลลานี้ มีผู้ติดเชื้อ โควิด แล้ว 12 ราย นอกจากนี้ รับชุดตรวจ ATK จากท่านนายกอบจ. 500 ขุด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร อ. สันทราย เชียงใหม่ แจ้งว่า ตอนนี้เขตเทศบาลตำบลหนองหารมีผู้ติดเชื้อ12ราย และต้องกักผู้เสี่ยงอีกจำนวนร้อยกว่าราย ร่วมกับ นางอัญชลี พิมพิสาร หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหนอง และ นางอนงค์ มูลถี นักวิเคราะนโยบายและแผนงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกันรับมอบจาก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และ อบจ.เชียงใหม่

โดยมี ดร. สมชาย เชี่ยวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อม ดร.อุทัย วาสนาพัฏธพฤติ อดีตนายก ฯ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม. แม่โจ้ นำ. น้ำยาซิลเวอร์นาโนแก่เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมทั้งฟ้าทะลายโจรจากกลุ่มรัฐวิสากิจชุมชน มามอบให้ เทศบาลตำหนองหาร

ทางด้าน นายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ. เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สจ.ศรัญ ใจคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด ให้เทศบาลตำบลหนองหารไว้ตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ที่กำลังมีผู้ติดเชื้อ โควิด -19 ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหาร อ. สันทราย เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น