โรงพยาบาลสวนปรุง ขอขอบคุณ กลุ่มนักวิทยุสื่อสาร กลุ่ม 153 RADIO THAILAND และบริษัท สยามชัยเภสัช จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางสายวสันต์ อนันต๊ะ ทีมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ขอขอบคุณ นายณัฎฐวัฒน์ สุขบำรุง, นายสมชาย จินโน และกลุ่มเพื่อนนักวิทยุสื่อสาร กลุ่ม 153 RADIO THAILAND ร่วมบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 30 กล่องๆ ละ 100 ชิ้น เเละรับมอบจาก บริษัท สยามชัยเภสัช จำกัด ร่วมบริจาค พลาสเตอร์ปิดแผลเเบบกันน้ำ อีกจำนวน 780 ชิ้น สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ร่วมมอบเงิน หรือแบ่งปันเวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสวนปรุง แจ้งความจำนงได้ที่ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.09 4620 1022 หรือ 0 5390 8500 ต่อ 60449 ในวันเวลาทำการราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น