อ.พญาเม็งราย ส่งเสริมชาวบ้านทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วม

 

เวลา 09.30 น. วันจันทร์ที่ 20 ก.ย. 64 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และขับเคลื่อนการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน นายอำเภอพญาเม็งรายและคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในพื้นที่บ้านป่าซาง ม.5 ต.เม็งราย จ.เชียงราย จำนวนหลายแห่งในพื้นที่บ้านป่าซาง ทั้งนี้มีนายรณชัย ปาลี นายก อบต.ศรีดอนไชย อ.เทิง และทีมงานเป็นวิทยาการบรรยายความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ราษฎรผู้ร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น