ลำปาง​ เผยไทม์ไลน์ ประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ภายในจังหวัดลำปางมีทั้ง​ จนท.รัฐและเด็กนักเรียน

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 9 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน
2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,885 ราย รักษาหายแล้ว 1,807 ราย อยู่ระหว่างการรักษา
63 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 1849 เพศชาย อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง วันที่ 12 ก.ย. 64 มีอาการปวดศีรษะ วันที่ 13 ก.ย. 64 เดินทางจาก
จ.สระบุรี กลับ จ.ลำปาง ถึงด่าน อ.แม่พริก นอนพักในรถ วันที่ 14 ก.ย. 64 ตรวจ ATK ที่ รพ.แม่พริก ผลพบ
เชื้อโควิด-19 ได้ตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.แม่พริก ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงประสาน อบต.พิชัย
มารับจากที่พักคอย อ.แม่พริก กลับถึงที่พักคอย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง วันที่ 15 ก.ย.64 รถ รพ.ลำปางมา
รับเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำบาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)
ผู้ป่วยรายที่ 1854 เพศชาย อายุ 37 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พนักงาน
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 (LP1855,1856,1863) วันที่ 13 ก.ย. 64
มีอาการระคายเคืองคอ วันที่ 15 ก.ย. 64 รู้สึกมีไข้ เจ็บคอ วันที่ 16 ก.ย. 64 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงชวน
เพื่อน (LP1855) ไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยามาตรวจเอง ผลตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 คน จึง
เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด- 19 โดยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการรักษาที่
รพ.ลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)
ผู้ป่วยรายที่ 1855 เพศชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ
พนักงานสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 (LP1854,1856, 1863) วันที่
11 ก.ย.64 เริ่มมีอาการไข้ คั่นเนื้อคั่นตัว วันที่ 15 ก.ย. 64 มีอาการปวดหัว มีไข้ ปวดหลัง และวันที่ 16 ก.ย. 64
มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงชวนเพื่อน (LP1854) ไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยามาตรวจเอง ผลตรวจ ATK
พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 คน จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อ
โควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง (ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม SV.+AZ.)
ผู้ป่วยรายที่ 1864 เพศชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน อ.แม่เมาะ ประวัติการรับวัคซีน ฉีด Sinopharm เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 และมี
นัดฉีด Sinopharm เข็มที่ 2 วันที่ 20 ก.ย.64 ที่ รพ.ลำปาง วันที่ 12 ก.ย. 64 เริ่มมีอาการเป็นไข้ ปวดเมื่อย
ตามตัว วันที่ 17 ก.ย. 64 ทราบว่าภรรยาติดเชื้อโควิด- 19 วันที่ 18 ก.ย. 64 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ที่รพ.ลำปาง ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.ลำปาง
ผู้ป่วยรายที่ 1867 เพศชาย อายุ 66 ปี ภูมิลำเนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง โรคประจำตัว
โรคหัวใจรักษาที่ รพ.ลำปาง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1863 (บุตรสาวทำงานที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 1) วันที่ 17 ก.ย. 64 ทราบว่าบุตรสาวคนเล็ก (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1863) ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 18 ก.ย. 64
เดินทางพร้อมครอบครัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-1 9 ที่รพ.ลำปาง ทราบผลตรวจพบติดเชื้อทั้งหมด และเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)
ผู้ป่วยรายที่ 1873 เพศชาย อายุ 10 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง อาชีพ นักเรียน
รร.ธงชัยวิทยา วันที่ 17 ก.ย. 64 เริ่มมีปวดศีรษะ วันที่ 18 ก.ย. 64 มีอาเจียนและปวดศีรษะ เดินทางโดย
รถจักรยานยนต์กับยายและน้องสาวไป รร.ธงชัยวิทยา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อ
โควิด-19 รถ รพ.ลำปางมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่ รพ. ลำปาง
เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะ
ระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของ
ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น