นางสาวสุภาวณี นิลคำ และ นายณัฐวัฒน์ แก้วกี รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564

 

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นางสาวสุภาวณี นิลคำ และ นายณัฐวัฒน์ แก้วกี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 กรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เข้ารับรางวัล “เยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่” ที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น