นักเรียนดอยเต่าวิทยาคมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นเชียงใหม่ ประจำปี 2564

 

นางสาวณัฏยา แยะคำ นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้กระทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ครูที่ปรึกษา ได้แก่ นางการะเกศ ปัญญาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ และ นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

 

วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวณิฎฐนิช เธียรธัญญกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และนางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย, เด็กดี สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจิรัชญา ไทยมี โรงเรียนจิตราวิทยา, โรงเรียนที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมให้ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น และเด็กดีเด่น จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนจิตราวิทยา พร้อมกันนี้ มีเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 อีกจำนวน 14 ราย

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จ.เชียงใหม่ และ ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น