(มีคลิป) ศปก.อ.สันทราย จับอีกตามร้องเรียน มีร้านขายของชำ 2 แห่ง ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดื่มในร้าน รวบผู้ประกอบการ/นักดื่ม 13 ราย ส่ง สภ.แม่โจ้ดำเนินคดี

วันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ศปก.อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย/หน.ศปก.อ. สันทราย​ นายถนอม กุยแก้ว ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง​ มอบหมายให้ นายวริธ ไกยสิทธิ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง​ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.สันทราย ที่ 15 ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์​ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่า ปล่อยให้ลูกค้านั่งดื่มสุราภายในบริเวณของร้านในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ และต.หนองหาร

ผลการตรวจสอบ​ พบร้านขายของชำ​ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ต.ป่าไผ่  กระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งฯ ที่ 127/2564 โดยเปิดให้บริการและมีลูกค้าบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงได้ทำการจับกุมผู้ประกอบการ “ร้านขายของชำบุญมาการค้า” 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง”

พร้อมกันนี้ได้จับกุมผู้ใช้บริการอีก 8 ราย โดยกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ “ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ”

จากนั้นชุด ศปก.อ.สันทราย ได้ตรวจในพื้นที่ ต.หนองหาร ตามร้องเรียน พบ ร้านขายของชำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร  พบกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งฯที่ 127/2564 เปิดให้บริการและมีลูกค้าบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงทำการจับกุมผู้ประกอบการร้านขายของชำศรีนวลการค้า 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และพื้นที่ต่อเนื่อง”

พร้อมกันนี้ได้ทำการจับกุมผู้ใช้บริการอีก 3 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ”

เจ้าพนักงาน ศปก.อ.สันทราย ชุดจับกุม จึงได้ทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่โจ้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น