เหล่ากาชาด จ.แพร่ ร่วมกิจกรรม โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

เมื่อเช้าวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ ร่วมกิจกรรมตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญในช่วงเข้าพรรษา สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดโศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น