มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็ก และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของและของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงใหม่ และเชียงราย

วันที่ 21 ก.ย.64 นายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการมอบสิ่งของและของจำเป็น เช่น เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หมวก แอลกอฮอล์/เจล (70%) สบู่เหลว เตียงนอน, เสื่อรองปูนอน และอาหาร เช่น บะหมี่สำเร็จรูป เส้นหมี่แห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม ให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

โดยที่ จ.เชียงราย ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผ่าน ศูนย์พักค่อย อ.แม่ฟ้าหลวง โดยมี นายชัยเนตร เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เป็นรับมอบ ในส่วน จ.เชียงใหม่ นายเฉลิม ใบงิ้ว หัวหน้าสาธารณสุข อ.อมก๋อย  เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอย ต.นาเกียน และโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ต.แม่ตื่น  ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์บ้านปิพอ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน จำนวน 38 ราย โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ อ.อมก๋อย จำนวน 17 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วย 0-12 ปี จำนวน 4 ราย อายุ 13-60 ปี จำนวน 10 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจหาเชื้อทุกคนในหมู่บ้านอและหมู่บ้านใกล้เคียง มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเพื่อกักตัว 14 วัน เฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวที่บ้าน และกักตัวตามหัวไร่ปลายนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น