นิวซีแลนด์ผ่านกฏหมายฉบับใหม่ หนุนผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเผย รัฐบาลนิวซีแลนด์ออกกฎหมายฉบับใหม่ สนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมให้ติดป้ายที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ จูงใจให้คนมาเวปแทนการใช้บุหรี่ หวังช่วยบรรลุเป้าหมายประเทศปลอดบุหรี่ในปี 2568
นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มลาขาดควันยาสูบ และแอดมินเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน เปิดเผยว่า “รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ผ่านกฎหมายสิ่งแวดล้อมปลอดควันฉบับใหม่ที่จะช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่ของนิวซีแลนด์จำนวนมาก โดยสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ซิกาแรตซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบใช้ความร้อน โดยความตั้งใจของกฎหมายนี้คือการให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก และควบคุมบุหรี่แบบดั้งเดิมให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่แบนทางเลือกดังกล่าว แถมประโคมข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตลอดเวลาจนทำให้สังคมเข้าใจผิดมาตลอด”
ท่าทีของรัฐบาลนิวซีแลนด์นั้นได้พิจารณาเห็นว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ไร้ควันมีศักยภาพที่จะช่วยให้นิวซีแลนด์บรรลุเป้าหมายสังคมปลอดบุหรี่ภายในปี 2568 ได้ โดยในกฎหมายฉบับใหม่นี้กำหนดให้ร้านค้าและช่องทางจำหน่ายออนไลน์แสดงข้อความว่า “การแทนที่บุหรี่ด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยลดอันตรายต่อสุขภาพของคุณ” และ “ถ้าคุณสูบบุหรี่ การเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนจะเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่ามาก”
ด้านนายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า “รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังได้รณรงค์ให้ความรู้อย่างหนักเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นอันตรายน้อยกว่า และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพของเขาได้ทำเว็บไซต์ชื่อ vapingfacts.health.nz เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูบบุหรี่เพื่อช่วยให้เลิกสูบได้
“แต่รัฐบาลไทยกลับเลือกทำให้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทำให้เกิดธุรกิจใต้ดิน การลักลอบซื้อขายออนไลน์ มีการใช้กันเกลื่อนโดยไม่สามารถบังคับใช้หรือควบคุมได้จริง ไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ และยังทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษี และสูญเสียโอกาสในการลดการเจ็บป่วยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อย่างมหาศาล
“นิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ตรงข้ามกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศส่วนน้อยอีก 30 กว่าประเทศรวมถึงไทย ที่มีจุดยืนต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยอ้างเหตุผลเรื่องเด็กและเยาวชนเป็นหลัก แต่กลับละเลยต่อผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคที่เกิดจากควันบุหรี่และเสียชีวิตกว่า 70,000 คนต่อปี โดยไม่มีทางเลือกใดๆ นอกจากสูบบุหรี่ต่อไปถ้าเขาไม่ต้องการเลิกหรือเลิกไม่ได้” นายอาสากล่าว
“ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราอยากเห็นประเทศไทยยอมรับความจริงว่านโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้าของไทยล้มเหลว บังคับใช้ไม่ได้จริง และปิดกั้นทางเลือกของประชาชน รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยลองไปดูหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำในประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป เป็นต้นแบบในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย” นายมาริษสรุป
รายงานข่าวจากนิวซีแลนด์ระบุว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขนิวซีแลนด์ เจนนี ซัลเลซา ให้ความเห็นว่า “กฎหมายฉบับนี้มุ่งทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือก ขณะที่พยายามไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น”

New Zealand Introduces New Law to Encourage Smokers to Switch to E-Cigarettes
A network of e-cigarette users reveals that the New Zealand government has passed a new law to encourage smokers to embrace controlled products such as e-cigarettes instead. This new law allows not only the display of harm-reduction messages at the point of sale but also online distribution in favor of vaping in hopes that New Zealand will fulfill its goal of becoming smoke-free by 2025.
Mr. Marit Karunyawat, a representative of the End Cigarette Smoke Thailand (ECST) and the administrator of its Facebook page that has attracted more than 100,000 followers, reveals that, “The government of New Zealand has already passed its new version of Smoke-Free Environments and Regulated Products Act for the goal of saving the many lives of New Zealand smokers by encouraging them to opt for safer alternatives such as e-cigarettes and heated tobacco products. This new law aims to nudge smokers to switch from cigarettes to alternatives and to impose stricter control of traditional cigarettes. Thailand, so far, has done the opposite. The country has continued to spread negative information on e-cigarettes and misled the Thai public”.
News reports from New Zealand quoted New Zealand’s Associate Minister of Health Ms. Jenny Salesa as saying that, “This law aims to create the balance between efforts to help smokers give up smoking by offering e-cigarettes as alternatives and efforts to prevent youth from taking up e-cigarettes”.
The move taken by the government of New Zealand reflects that it has recognized that e-cigarettes or vaping products have the potential to help its country achieve the goal of becoming smoke-free society by 2020. Its new law in fact even stipulates that physical and online shops display the messages like “Replacing cigarettes with e-cigarettes will reduce health risks” and “If you are smokers, please note that e-cigarettes are much safer products than cigarettes”.
Mr. Asa Saligupta, another representative of cigarette-user networks, says, “The government of New Zealand has seriously conducted campaigns to encourage adult smokers to switch to safer alternatives. Health authorities in New Zealand has even launched vapingfacts.health.nz to educate smokers about their choices and help with their smoking cessation”.
“The Thai government, on the contrary, has chosen to outlaw e-cigarettes. The move has spawned illegal online distribution of e-cigarettes. The vaping products become widely used but uncontrolled. Thailand, as a result, is unable to prevent children and youth from accessing e-cigarettes. The Thai government has also lost opportunities to collect taxes and importantly the opportunity to prevent smoking-related deaths and illnesses,” he points out.
“New Zealand now ranks among leading nations whose health authorities have pursued smokers’ harm reduction by encouraging smokers to switch to e-cigarettes. The World Health Organization (WHO) and a little over 30 countries, which is a minority in the world and includes Thailand, so far have taken up a stance against e-cigarettes by citing the need to protect children and youth. The country has ignored adult smokers who have suffered from cigarette-smoke diseases. More than 70,000 people have died because of such diseases every year. Adult smokers have been left with no choice, if they are unable or unwilling to give up cigarettes,” Mr. Asa continues.
“We hope Thailand will admit that its ban on e-cigarettes is unpractical and a failing policy at the upcoming Conference of Parties to WHO Framework Convention on Tobacco Control, which will be held in November. We hope Thailand will admit that the e-cigarette ban has only deprived people of choices. Thailand’s Ministry of Public Health should look at what health authorities of leading countries such as New Zealand, the United States, Britain and other European countries do. These leading nations have chosen to legalize and control e-cigarettes,” Mr. Marit concludes.

ร่วมแสดงความคิดเห็น