นครเชียงใหม่รับมือน้ำท่วมขัง ขอร่วมมืออย่าทิ้งขยะเรี่ยราด เร่งเปิดทางน้ำไหล

สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล เร่งดำเนินการ จัดการดิน โคลน ขยะ ตามท่อ ลำรางระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบนครเชียงใหม่ ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ที่ห่วงใยปัญหาน้ำท่วมขัง รอการระบาย ในช่วงที่ฝนตกหนัก

ล่าสุดงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบระบายน้ำได้ทำการปฏิบัติงานดูดลอกท่อระบายน้ำ ภายใน ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งปัญหาการท่วมขังของน้ำบางจุดคือ มีดินโคลน และขยะเป็นจำนวนมาก ติดอยู่ในท่อระบายน้ำ นอกจากนั้นยังกำจัดวัชพืช และกิ้งไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ ที่คลองแม่ข่า (บริเวณสะพานศรีดอนไชย) ขุดลอกลำเหมือง ข้างถนนโชตนาซอย 22 ตลอดจนหลายๆ คูคลองไหวที่มีวัชพืชปกคลุม กีดขวางทางไหลของน้ำ

อย่างไรก็ตาม ทน.เชียงใหม่ขอความร่วมมือ ประชาชน ชุมชน ช่วยกันสอดส่อง สิ่งที่อาจกีดขวางทางน้ำ มี
เศษพลาสติกอุดตัน ตลอดจน ปัญหาการทิ้งขยะ ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งพบเห็นบ่อยครั้ง ในคลองแม่ข่า ที่อาจเกิดจากการพลัดพามาสุมรวมกันของฝนตกหนักจนน้ำหลากท่วมขัง และการทิ้งขยะทั่วไปที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

“ความร่วมมือในการทิ้งขยะ ตามถัง จุดบริการจะช่วยให้ปัญหาขยะ ที่อาจปลิว พัดไปกองสุมรวมตามแหล่งน้ำ ตามคลองแม่ข่า ปิดกั้น ขวางทางน้ำไหล หรืออุดตันช่องตะแกรงระบายน้ำที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายได้ จึงอยากวิงวอนขอความร่วมมือ ช่วยๆ กัน ดูแลท้องถิ่นเพื่อวามสอาด เป็นระเบียบน่าอยู่”

ร่วมแสดงความคิดเห็น