สะพานข้ามแม่น้ำร้าวหนัก บนดอย อ.อมก๋อย หวั่นอันตรายถึงชีวิต!

จากกรณี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานเหตุ สะพานข้ามลำน้ำต๋อม เชื่อมเส้นทางระหว่างบ้านตุงลอย-บ้านหนองกระทิง ชำรุดทรุดตัว เมื่อ 22 ก.ย.64 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลัก สำหรับเข้า-ออกหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลอมก๋อย (เขต อบต.อมก๋อย) จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามที่แจ้งแล้วนั้น

วันนี้ 23 ก.ย.64 เวลา 08.30 น.อำเภอร่วมกับหมวดทางหลวงอมก๋อย ตรวจสอบสภาพสะพานเพื่อประเมินความปลอดภัยอีกครั้ง พบว่าสะพานมีรอยร้าวกว้างมากขึ้น และมีจุดแตกร้าวเพิ่มหลายจุด ประกอบกับยังคงมีประชาชนในพื้นที่ใช้รถยนต์/รถบรรทุกขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นปกติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหมวดทางหลวง ประเมินแล้วว่าสะพานไม่มีความปลอดภัยฯ

เบื้องต้น ได้รับแจ้งจากหมวดทางหลวงว่า พร้อมที่จะสนับสนุนสะพานชั่วคราว(แบริ่ง) ทันที หากได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น