นอภ.แม่ออน ห่วงใยชาวบ้าน จัดให้มีการฉีดวัคซีน ให้ครบทุกตำบลในพื้นที่

วันที่ 22 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นอภ.แม่ออน จัดให้มีบริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแม่ออน และ สสอ.แม่ออน โดยมีสมาชิก อส. และลูกจ้าง TST ให้การอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ โดยให้บริการวัคซีนแก่กลุ่ม 608 กลุ่มผู้พิการ และประชาชนทั่วไป มีผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 188 คน แบ่งเป็น Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 56 คน AZ เข็มที่ 2 จำนวน 130 คน AZ Booster 2 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ สสอ. รพ.สต. อสม.ผู้ที่เกี่ยวข้องคัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น