จับกุมต่อเนื่อง !! นักดื่มฝืนคำสั่งตั้งวงกินเหล้า ชาวบ้านผวาหนัก หลังยอดตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่ม ขอเจ้าหน้าที่กวดขันเคร่งครัด

ช่วงค่ำคืนวานนี้ (22 ก.ย.64) ทางเจ้าหน้าที่ ศปก.อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์ นอภ.สันทราย/หน.ศปก.อ. สันทราย, นายถนอม กุยแก้ว ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้มอบให้ นายนพดล ศรีสุข ปลัด อ.สันทราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , สมาชิก อส.อ.สันทราย ที่ 15 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย ,ศปก.ต.สันพระเนตร, ศปก.ต.สันทรายน้อย ออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียน กรณีมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ปล่อยให้ลูกค้านั่งดื่มสุราภายในบริเวณของร้านในพื้นที่ ต.สันพระเนตร และต.สันทรายน้อย

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบร้านอาหารและเครื่องดื่ม ม.8 ต.สันทรายน้อย  มีการกระทำผิดกฎหมายโดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 ฐานเปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้าน โดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งจับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย   โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ”

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันจับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 3 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านจันทร์ฟอง) ม.8 ต.สันทรายน้อย  ในการกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้าน โดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และพื้นที่ต่อเนื่อง ”

นอกจากนี้ ได้จับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 4 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

จากนั้นได้เข้าตรวจสอบที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ม. 6 ต.สันพระเนตร  เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้านโดยมีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย  โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ”

และจับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 5 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 ราย พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.สันทราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น