คุมเข้มสูงสุด! อ.สารภี ตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับโชเฟอร์ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้าสู่ จ.เชียงใหม่

เมื่อเช้าวันที่ 25 ก.ย.2564 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี/หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ทุกตำบล

ดำเนินการ SWAB ตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK ) ให้ผู้ขับรถบรรสินค้าขนาดใหญ่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ด่านบูรณาการตรวจคัดกรองโควิด บริเวณศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 ใต้สะพานยกระดับ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง

ซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ ห้วงวันที่ 24-30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน ผลัดที่ 1 เวลา 00.01 – 08.00 น. และผลัดที่ 2 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยเวรปฏิบัติ ในผลัดที่ 2 แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลสันทราย รวม 3 นาย ดำเนินการฯ วันที่ 24 ก.ย. เวลา 21.00 – 23.30 น. และมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ ตรวจหาเชื้อจำนวน 22 ราย ผลลบ(Negative) จำนวน 22 ราย ผลบวก(Positive) จำนวน – ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น