ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจสอบร้านอาหาร​ พบยังมีปล่อยให้นั่งดื่มในร้าน​ จับได้แต่ผู้ประกอบการ​ ส่วนนักดื่มเห็นตำรวจ รีบหนีออกจากร้านไปก่อน

วันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ ข้อ 2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง​ รวมถึงร้านตามที่ได้รับการร้องเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง

มีรายงานผลการปฏิบัติงาน พบร้านอาหาร/สถานประกอบการ ที่ไม่มีการกระทำความผิด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่​ ร้าน Flying circus restaurant & bar ร้าน OMG bar & restaurant ร้าน Welcomeinn ร้าน Center bar (ไม่เปิดให้บริการ) และ ร้าน Renegade sports bar

ที้งนี้พบร้านฯ ที่การกระทำความผิด จำนวน 1 แห่ง ชื่อ “ร้าน TTT tattoo Cafe” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 35 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการและยินยอมให้มีการนั่งบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง

ชุด​ ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่​ ได้ทำการจับกุมผู้ประกอบการ 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง​

ต่อมาชุด ศปก.อำเภอเมืองเชียฃใหม่​ ได้เข้าทำการตรวจสอบและจับกุมสถานประกอบการ ที่มีผู้ใช้บริการที่นั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เห็นเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม คงเหลือเพียงผู้ประกอบการ และจากการตรวจสอบบิลใบเสร็จ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ของสถานประกอบการ พบว่า มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และมีการอนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการนั่งดื่มภายในร้านจำหน่าย และพื้นที่ต่อเนื่องจริง​ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินการจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น