พะเยา กำหนดจัดแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พร้อมกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

การจัดการแข่งขันกีพาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการจัดการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยา” ณ จังหวัดพะเยา โดยจังหวัดพะเยา ใด้รับเกียรติจากการกีพาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

นายโชคดี อมรวิวัฒน์ พ่อเมืองพะเยา ลงนามจัดการแข่งขัน ก่อนเกษียณอายุราชการ กันยายน นี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 กว๊านพะเยาเกมส์” ณ จังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของภาค 5 ( 15 จังหวัดภาคเหนือ) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดพัทลุง

น.ส.ทัศนีย ศรีไสว ผู้อำนวยการ กกท. จังหวัดพะเยา เผยว่า เพื่อให้การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพะเยาแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” ดังนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 11- 25 พฤศจิกายน 2564 การจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2564

จากการที่กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดชลบุรี เลื่อนการแข่งขันจากปีนี้ออกไปแข่งขันระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2565 ทำให้พัทลุงเกมส์ที่กำหนดไว้ 21-31 มีนาคม 2565 จะต้องขยับไปประมาณ 10 วัน เป็นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ มาเตรียมจัดแข่งขันที่ จังหวัดพัทลุงได้แบบไม่ฉุกละหุกจนเกินไป ส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ยังแข่งขันตามกำหนดเดิม ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น