อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดประชุม PAC เพื่อหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหาร การใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ผู้แทน ผวจ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แตง เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้า แนวทางการดำเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในอุทยานฯ จาก นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่องการบริหารการใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานฯ ตลอดจนเตรียมพร้อมสถานที่รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น