ผวจ.แพร่​ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดแพร่​ (ออนไลน์)​ ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

เมื่อวันที่​ 25 กันยายน​ พ.ศ. 2564​ เวลา​ 08.30 น.​ นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครู​ (ออนไลน์)​ ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน​

เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียง​ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูให้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน​ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัยสร้างงานด้านวิชาการ​ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค​ Digital ทุกมิติ​ บนบริบทพื้นฐานของโรงเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีนายสวัสดิ์ใจตุรงค์ ผอ.ร.ร.นานีรัตน์จังหวัดแพร่กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น