รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามเหลี่ยมทองคำ

เวลา 11.10 น. วันที่ 25 ก.ย. 64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเวียง (สามเหลี่ยมทองคำ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก. สภ.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเวียง

นายประเสริฐ ปลัดจังหวัด กล่าวรายงานว่า ในนามตัวแทนของชาวตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ขอต้อนรับคณะด้วยความยินดี และรู้สึกดีใจกับพี่น้องชาวอำเภอเชียงแสน ที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเวียง จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนชนบท และพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยสะดวก เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นสื่อกลาง ระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายพลภพ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง กล่าวว่าด้วยทางเทศบาลตำบลเวียงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรมการจัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ใช้ชื่อว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียงมีประชากรทั้งหมด 7,900 กว่าคน 4,196 ครัวเรือน การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียงซึ่งทางเทศบาลได้เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนให้พื้นที่ตำบลเวียง ตำบลใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่าง ไทย จีน ลาว เมียนมาในอนาคต

นายชัยวุฒิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่ารัฐบาลได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูง ควบคุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้

นายชัยวุฒิ กล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลลงมากำกับดูแลและประสานงานกับทุกภาคส่วน ซึ่งผมก็เชื่อว่าเทศบาลตำบลเวียงก็จะเป็นหลักอันนึงที่จะช่วยกันทำงานแก้ปัญหาให้บ้านเมือง และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป ให้เป็น SMART CITY เมืองอัจฉริยะ เอาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการเมืองเพื่อเกิดความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ความสะดวกสบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ร่วมแสดงความคิดเห็น