ต.บ้านถิ่น จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ภายใต้ โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

นายภาสกร หมัอกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าเมื่อวัน ที่ 25 กันยายน 2564
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้เข้ารับการอบรมฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่

พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่นเป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาจุลินทรีย์ ๕ กลุ่ม
1.จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายปุ๋ยบำรุงดิน
2.จุลินทรีย์ที่ใช้ทำฮอร์โมนส่งเสริมการเติบโตของพืช
3.จุลินทรีย์ที่ป้องกันโรคพืช
4.จุลินทรีย์ที่ป้องกันแมลงศัตรูพืช
5.จุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ให้ความรู้โดยการนำของ อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสนหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พร้อมคณะทีมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น