ทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

 

จากเหตุพายุ’เตี้ยนหมู่’ พัดถล่มในหลายจังหวัด ทำให้เกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ำ
ได้กัดเซาะตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร บ้านเหล่าเป้า ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 สนภ.3 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทยได้เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมด้วยเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการซ่อมแซมคันคลอง โดยกดหลักไม้ และตักทรายใส่ถุงกระสอบทราย Big Bag เพื่อทำคันกั้นน้ำ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 100% สามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรบ้านเหล่าเป้าได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น