นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดธรรมวิเชียร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดธรรมวิเชียร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(มหานิกาย) และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนแม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 , พ.อ. จิรายุ จิตธรรม ผบ.นพค.32 ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

ณ วัดธรรมวิเชียร สวนวิชชุวรชาติ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น