(มีคลิป) ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ทหารหมอช่วยขนกระสอบทราย และรับประชาชนและผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสุโขทัย วันที่ 26 กันยายน 2546 ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 ดำเนินการขนกระสอบทราย ณ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปช่วยเหลือประชาชนบริเวณสี่แยกคลองโพธิ์ อำเมืองสุโขทัย พร้อมรับประชาชนหมอ,พยาบาล,พร้อมผู้ป่วยส่ง รพ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย

ในวันเดียวกันนี้ ได้ช่วยผู้สูงอายุที่ออกจากโรงพยาบาลสุโขทัย ไปส่งยังบ้านพักอาศัยบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตำบลบ้านกล้วย อำเมืองสุโขทัย พร้อมรับ -ส่งประชาชนจากสะพานพระร่วงไปส่งยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย  จว.สุโขทัย สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทหารเสนารักษ์ที่ 23 จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น