วิทยา กันกา นายก อบต.ป่าแดงเตรียมลงพื้นที่ ช่วยชาวบ้านแม่ลัว ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

…….เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมฝ่ายบริหาร นางพรรณธร ปรีชา ปลัด อบต.ป่าแดง และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าแดง ฝ่ายปกครอง นางณัฐกา กันกา กำนันตำบลป่าแดง ได้เตรียมความพร้อมบรรจุถุงยังชีพ


……. เพื่อเตรียมลงพื้นที่นำไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ลัวหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีประสบอุทกภัย จากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมีน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ลงมายังพื้นที่ของชาวบ้านในพื้นที่บางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

…….นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง กล่าวว่าการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ในยามฤดูฝนของทุกปีพื้นที่บ้านแม่ลัวเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาบนดอยสูงมักจะเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์มาทุกปี บางปีก็เกิดดินสไลด์ลงสู่ถนนสายหลักปิดเส้นทางไป-มาซึ่งชาวบ้านได้ใช้สัญจรไป-มาระหว่างในตัวเมืองแพร่และลงมาในพื้นที่ของ อบต.ป่าแดง

……อบต.ป่าแดง จึงมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงบประมาณมาปรับปรุงในพื้นที่ถนนเส้นทางที่จะขึ้นไปบ้านแม่ลัวทั้ง 2 หมู่บ้านให้ชาวบ้านไม่วิตกกังวลในช่วงฤดูฝนของทุกปีที่เกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ จึงเป็นการบริหารและพัฒนาแบบบูรณาการให้ยั่งยืนและให้การสัญจรในเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยทุกฤดูกาล บ้านแม่ลัว ต,ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ถือว่าเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ธรรมชาติ มีอากาศโอโซนระดับ 7 ของประเทศไทย มีการเผยแพร่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาโดยตลอดและกลุ่มนักผจญภัยธรรมชาติชื่นชอบมาท่องเที่ยวกันทั่วประเทศ จังหวัดแพร่ มีกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ธรรมชาติมาทุกปี บ้านแม่ลัวเป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่น่าเที่ยวและสัมผัสโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ที่จะมาเยือนในอีกเดือนเศษกับสัมผัสน้ำค้าง สายหมอกและอากาศที่น่าพักค้างแรมในบ้านแม่ลัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น