ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่นร่วมกับอาสาสมัครพม. สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน

…….ตลอดทั้นวันของวันที่26กันยายน 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่มอบให้ นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลสูงเม่น และ อาสาสมัคร พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลสูงเม่น ออกสำรวจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ในตำบล สูงเม่น
…….. เพื่อหาทางช่วยเหลือ ตามลำดับ ต่อไป ฝ่ายปกครองตำบลสูงเม่นขอขอบคุณทุกคนที่ได้ออกปฏิบัติงานในวันนึ้จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น