(มีคลิป) ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3241 พร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติศรีน่านและเครือข่าย ร่วมรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เลวา 10.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสาลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ต.ทชวลิต คำตื้อ ผบ.ร้อย ตชด.324 บ้านผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.อนันต์ ไชยวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.3241 ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน พร้อมกำลังพล ร่วมกับนายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านสาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 75 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก นายวราวุฒิ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมและรับมอบนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการ การทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว ในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 100,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น