วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพหลักสูตร ระยะที่ 3 พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น