กลุ่มไลน์จังหวัดตากจับมือห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด ตั้งจุดเปิดรับบริจาค เครื่องอุปโภคฯ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มไลน์ภาครัฐและเอกชน จังหวัดตากร่วมกับห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด ( มหาชน) สาขาแม่สอด ตั้งจุดเปิดบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดตาก ทำให้มีปริมาณน้ำป่าไหลทะลักบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ระดับน้ำสูงเกือบประมาณ 80 เซนติเมตร บางจุดท่วมถึงหลังคาบ้านได้รับความเสียหายหลายหลัง

โดยกลุ่มไลน์ภาครัฐและเอกชน จังหวัดตาก มีสมาชิกในกลุ่ม 500 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม Line ที่มีทั้งหัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคราชการ , ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และเป็นกลุ่มไลน์ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ และบริการสาธารณะ ในท้องถิ่นและชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง มากว่า 5 ปี ล่าสุดเมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ได้มีการ ร่วมมือ ร่วมใจ ประสานแรงใจ ที่จะมอบ สิ่งของ และส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภออุ้มผาง

อย่างไรดี ขอเชิญชวนชาวแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดตาก ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2564 ระหว่าง เวลา 11.00-19.00 น. โดยเปิดรับบริจาค ที่บริเวณหน้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น