ปิดน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก ต่อไปอีก อย่างไม่มีกำหนด

เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อป้องการแพร่ระบาดดังกล่าวฯ น้ำตกทีลอซู ยังคงปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติต่อไปอีก อย่างไม่มีกำหนด

ขณะเดียวกัน ขณะนี้เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ได้รับความเสียหายจากพายุเตี้ยนหมู่ ผิวถนนถูกน้ำกัดเซาะ ดินสไลด์ทับเส้นทาง ท่อน้ำถูกน้ำป่าซัดพังเสียหาย อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น

หากน้ำตกทีลอซู เปิดให้บริการเมื่อใด จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น