อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พร้อมรับนักท่องเที่ยวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เปิดเผยถึงความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติว่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ปิดบริการในห้วงเวลาประจำเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว โดยได้เตรียมความพร้อมปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับนักท่องเที่ยวทั้งค่ายพักแรม บ้านพัก ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ในการกู้ชีพกู้ภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด และดำเนินการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบไม่เกิน 300 คน ซึ่งได้รับวัคซีนครบตามกำหนด ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนบริเวณด่านเก็บค่าบริการ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ยังกล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการป้องกันโรคระบาดของทางอุทยานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็นหนึ่งในสามอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยในปี 2563 ได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว ระดับดีเยี่ยม จึงเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น