รถบรรทุกเสียหลักตกเหวลึก เส้นทาง อ.บ้านหลวง จ.น่าน – อ.เชียงม่วน จ.พะเยา รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 16.20 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุตำรวจภูธรเชียงม่วน จังหวัดพะเยา แจ้งว่าขอให้ลูกข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ กรณีประชาชนจะเดินทางไป จ.พะเยา (เส้นทาง อ.บ้านหลวง จ.น่าน – อ.เชียงม่วน จ.พะเยา) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้ เนื่องจากรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน 70-1427 น่าน ลูกพ่วง ทะเบียน 70-1428 น่าน ซึ่งมี นายธีรพงษ์ รัตนวิบูลย์ เป็นคนขับ เสียหลักตกเหวลึก เขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งอยู่ระหว่างในการเก็บกู้ซากรถ ไม่สามารถทราบระยะเวลาในการเก็บกู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรเส้นทางดังกล่าวทราบ ทั้งนี้เพื่อวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-ศูนย์ฯ191 ภ.จว.น่าน โทร.054-683000
-สภ.บ้านหลวง โทร.054-761219
-สภ.เชียงม่วน โทร.054-495101

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น