ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดตลาดหลักเมืองเป็นเวลา 3 วัน

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดตลาดหลักเมืองเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2564 โดยเทศบาลนครลำปางได้เร่งทำความสะอาดตลาดหลักเมืองและถนนบุญวาทย์ เพื่อป้องกันและแก้ไขการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่

สืบเนื่องจากเทศบาลนครลำปางได้ปิดตลาดหลักเมืองเป็นเวลา 3 วันเนื่องจากตรวจพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าวันนี้ ( 12 ตุลาคม 2564 ) เทศบาลนครลำปางร่วมกับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทำความสะอาดตลาดหลักเมืองและถนนบุญวาทย์ ป้องกันและแก้ไขการระบาดของ โควิด -19 เพื่อไม่ให้ระบาดขยายออกไปในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้ตรวจพบพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณประตูทางเข้าตลาดติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้ได้พักรักษาตัวโดยการดูแลจากคณะแพทย์และพยาบาลอยู่ที่ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง

เบื้องต้นทางเทศบาลนครลำปางได้มีมาตรการดำเนินการป้องกัน โดยการนำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานทำความสะอาด ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาด/ถนนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนทำการเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ และทำการปิดตลาดเป็น เวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าตลอดจนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้า และหลังจากนั้นก็จะรอดูผลของการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ในทั้งนี้เมื่อครบกำหนด 3 วันแล้วทางเทศบาลนครลำปางจะพิจารณาอีกครั้ง หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจมีการประกาศปิดเพิ่มเติมต่อไปอีก คราวละ 3 วัน โดยพ่อค้าแม่ค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครลำปาง ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และทำการประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้า และร้านค้าบริเวณโดยรอบได้รับทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น