นร.รร.พร้าววิทยาคม รับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม รับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จากโรงพยาบาลพร้าว ณ หอประชุมเอื้องพร้าว โดยมีนางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ฝ่ายบริหารและคณะครูได้อำนวยความสะดวกและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น