ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่นำกำลังข้าราชการตำรวจบริจาคโลหิตแก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วันนี้ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00น. พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งประสบภาวะขาดแคลนโลหิตอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคาร ภ.จว.เชียงใหม่ โดยในวันนี้สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 22,050 CC

ร่วมแสดงความคิดเห็น