ลำพูน พบติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 14 ราย สะสมอยู่ที่ 2,416 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นพ.สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 5 ราย ต่างจังหวัดอีก 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-13 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,416 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 329 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 72 ราย รพ.สนามเวียงยอง 122 ราย รพ.สนามป่าซาง 42 ราย รพ.อื่นๆ 93 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 2,067 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียง ของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูน มีทั้งหมด 499 เตียง ใช้ไป 293 เตียง หรือคิดเป็น 58.71% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 206 เตียง คิดเป็น 41.29% นอกจากนี้ เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน มีรองรับทั้งสิ้น 142 เตียง ใช้ไป 43 เตียง คิดเป็น 30.29% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 99 เตียง คิดเป็น 69.71%

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 187,602 ราย คิดเป็น 115.89% จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 187,602 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คน คิดเป็น 44.96% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 187,602 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 115,599 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,019 ราย

ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดลำพูน ยังเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น