มูลนิธิโครงการหลวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกในหลวง ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ ศักด์ อังกสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้มี อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น