จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะโลหิตขาดแคลน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 09.30 น. พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะโลหิตขาดแคลน ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ มีกำลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 4 นาย ปริมาณโลหิต จำนวน 1,800 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น