วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ อาคารอำนวยการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น