(มีคลิป) วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่3 ต.ค. 64 เวลา 09.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ภาคเช้าเวลา 09.30 น. น.ส.เกษร ปลาลาศ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมืองแพร่ ประธานฝ่านฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาเทศบาล ต.ช่อแฮ จุดเทียนส่องธรรม พิธีสงฆ์ และ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา “ธรรมิกมหาราชกถา” จากนั้น น.ส.เกษร ปลาลาศ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมืองแพร่ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 8 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ทอดผ้าไตรบังสุกุล ประเคนไทยธรรม เจริญจิตตภาวนา พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา/กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

ภาคค่ำ พระภิกษุ สามเณร และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เวลา 18.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล แผ่เมตตา

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง เจริญพรว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครั้งหนี่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จกราบสักการะ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ วันที่ 16 มีนาคม 2501

ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live และ youtube channelวัดพระธาตุช่อแฮ พระอาราม

ร่วมแสดงความคิดเห็น