ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และรอง ผอ.ฯ ทำ MOU เข้ารับตำแหน่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมด้วย นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีนายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)

ร่วมแสดงความคิดเห็น