เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ 9 จุด เพื่อน้อมนำรำลึกในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน จ.แพร่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ รัชกาลที่ 9 ในการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 9 จุด ที่บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง อ.สอง

โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณนายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานายก อบจ. ร่วมกับ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง กอ.รมน.จ.แพร่ หน่วยศึกษาต้นน้ำอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกรียติแพร่เครือข่ายจัดการน้ำบ้านเหล่าเหนือ บ้านแม่ขมิง บ้านห้วยขึ้ม บ้านวังฟ่อน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น