นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาด ทำบุญร่วมกับชาวบ้าน ในเทศกาลเข้าพรรษา “ธรรมสัญจร” ทุกวัน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 07.00 น. เช้าวันที่ 14 ต.ค. ณ วัดม่วงม้าใต้ “บ้านม่วงม้าใต้” หมู่ที่ 9 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วัดเจ้าคณะตำบล ทางนายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.สันกำแพง พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง นายไกรสร มหาวรรณ ปธ.ชมรมกำนัน ผญบ.ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง และคณะศรัทธาวัดม่วงม้าใต้ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ “ธรรมสัญจร ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อำเภอคุณธรรม” ” (10 Flagship to DOPA New Normal 2021)

นอกจากนั้น ทางนายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.อ ยังได้กล่าวให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบ้านเรื่องป้องกันโรคไว้รัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และข้อราชการต่างๆ พร้อมได้แนะนำตัวพึ่งมารับตำแหน่ง นอภ.คนใหม่ได้ไม่นาน และจะร่วมทำบุญในเทศกาลเดือนเข้าพรรษานี้” ธรรมสัญจรไปทุกวัดใน 10 ตำบลใน อ.สันกำแพง ช่วงเข้าพรรษานี้ นอกนั้นดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) อย่างเคร่งครัด และมีจนท.สสอ. รพ.สต.อสม.ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล และเว้นระยะห่าง กันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น