ทต.แม่สะเรียง เตรียมพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ทุกรูปแบบ

นายมนตรี บำรุงกิจ นายก ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเช็คความพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์ของ ปภ.ทต.แม่สะ เรียง เพื่อจัดเตรียมและประเมินความพร้อม ของวัสดุอุปกรณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ.ทต.แม่สะเรียง พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้เปิดโอกาสรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรค ในส่วนของงานป้องกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น และรับชมการฝึกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ OTOS ที่เข้าร่วมฝึกระดับจังหวัดที่ผ่านมา

โดยมี นางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ปภ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกัน ให้การต้อนรับ พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กรณีการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยทุกรูปแบบ และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในท้องที่เกิดเหตุ ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา


ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ / เครดิตภาพ ทต.แม่สะเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น