ผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่โผล่รายใหม่อีก 3 ราย รวมยอดสะสม 1,644 ราย

เภสัชกรเด่น ปัญญานันม์ รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดแพร่แจ้งว่ายังไม่นิ่ง…รายงานโควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 14 ต.ค 64 ในพื้นที่จังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ในขณะที่มีผู้รักษาหายแล้วและกลับบ้านวันนี้ 3 ราย
เป็นกรณีในพื้นที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีความสัมพันธ์และเขื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบในพื้นที่เดิมดังนี้  หมู่ที่ 10 ต.ป่าแมต อ.เมือง 3 ราย

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 1644 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 533 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 504 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 607 ราย (เสียชีวิตสะสม 7 ราย) รักษาตัวอยู่ 39 ราย อยู่ใน รพ.สนาม 0 ราย รักษาหายแล้ว 1599 ราย..ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 0 ราย ไม่มีรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ.เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง66 จังหวัดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด และในพื้นที่การ์ดต้องไม่ตกเนื่องจากยังต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ของจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น